FAQ's


Us recordem que tot nou membre del Dept. d'ECM (o visitant per un període igual o superior a 2 mesos) ha de registrar-se omplint les dades del següent link. També seria convenient que proporcionés una foto recent per col.locar en la pàgina web d'ECM. Envieu-la si us plau a "informatica(a)ecm.ub.es".

En el cas d'estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals que s'incorporin al Dept. d'ECM per primera vegada, s'haurien de presentar el més aviat possible al Director del Departament. Seria convenient que ho fessin acompanyats de la persona responsable que els ha introduït en del Departament.
També és indispensable que notifiquin la seva propera incorporació al Secretari del Departament per tal de gestionar la seva ubicació concreta en el nostre Departament.

Per informació general de la Facultat de Física, visiteu: Facultat de Física UBWe remind you that every new member of the Dept. ECM (or visitor for a period of 2 months or more ) should register as soon as possible by filling in the form in this link. It would be highly convenient that he/she provides a picture of himself/herself to place at the ECM web site. Please send it to "informatica(a)ecm.ub.es".

New PhD students and postdoct researchers should introduce themselves to the Director of the Department as soon as possible. It would, however, be better if they are introduced by the senior member of the Department with whom they are in contact.
They should also notify immediately of their arrival to the Deputy Director in order to get assigned an office in the Department.

For general information on the Physics Faculty, see: Facultat de Física UB