FORMULARI PER NOU INGRÉS

 

NOM (Name)
COGNOMS (Surname)
ADREÇA (Address)
TELÈFON DE CONTACTE (Telephone)
DURADA (Period of stay)

inici (dd/mm/yy)

final (dd/mm/yy)

QUE NECESSITES? (What do you need?)

Tajeta fotocopies (Photocopy card)

Departament
Biblio
Claus (Keys)
Autorització cap de setmana (Weekend auth)
Prèstec biblioteca (Library loan)
DESPATX (Room)
PERSONA DE CONTACTE (Contact person)
EMAIL
Home directory computer
Member of:
Status: (postdoc/student....)