Altres Càrrecs i Comissions

Comissió de Recerca

Jaume Casademunt

Comissió de Bibilioteca

Domènec Espriu

Comissió Acadèmica

Mario Centelles

Comissió de Professorat

Joan Solà

Comissió de Doctorat

Joan Soto

Comissió de Seguretat i Higiene

Emilio Rojas

Comissió de Laboratoris

Joan Parellada

Membres ECM a la Junta de Facultat

Francesc Salvat

Mario Centelles

Antoni Planes

Joan Solà

Consell d'Estudis de Física

Josep Tarón

Teresa Castàn

Consell d'Estudis de Química

Artur Polls

Consell d'Estudis d'Enginyeria Química

Artur Polls

Consell d'Estudis d'Enginyeria de Materials

Antoni Planes

Comissió ICREA del Departament d'ECM:

Joan Solà

Xavier Vinyes

Antoni Planes

Jordi Ortin

Àngels Ramos

Joan Soto

Coordinador de Formació de Professorat de la Facultat de Física

Eduard Vives