Física Estadística


Tipus d'assignatura:                Obligatòria
Crèdits:                                 7.5  (teoria: 4.5, problemes: 3.0)
Departament responsable:      Estructura i Constituents de la Matèria
Coordinació:                          Jordi Ortín
Semestre:                              6è
Curs:                                     2000-2001Materials disponibles:

Enllaços d'interès:

Jordi Ortín. Última revisió: 11-12-00