Física Estadística


Horaris del curs 2000-2001

Semestre de tardor

Grup M1

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9:30 a 10:20.
Aula 311.
Professor de teoria: Pere Seglar.
Professor de problemes: E. Pérez.
Grup T1
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 15:10 a 16:00.
Aula 311.
Professor de teoria i problemes: Jordi Ortín.
Semestre de primavera

Grup M1

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9:30 a 10:20.
Aula 311.
Professor de teoria i problemes: José Mª. Sancho.
Grup T1
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 16:10 a 17:00.
Aula 311.
Professor de teoria i problemes: Antoni Planes.


Jordi Ortín. Última revisió: 15-09-00