Física Estadística


Objectius docents

Introduir els conceptes i mètodes de la física estadística, tant la clàssica com la quàntica, basant-se en la teoria de col.lectivitats: microcanònica, canònica i grancanònica. Il.lustrar aquestes idees mitjançant aplicacions a sistemes ideals (sense interacció).Jordi Ortín. Última revisió: 15-09-00