Espriu, Domènec


Linies de recerca:
 Gravitacio bidimensional i superficies aleatories, 
teories en el reticle i models estadistics, QCD i teories efectives de cordes, 
teories efectives i lagrangians quirals, fenomenologia electrofeble a LHC, 
fisica de particules elementals i cosmologia.


Projectes i grups de recerca:
 
Teoria y fenomenologia de las interacciones fundamentales, FPA2007-66665-C02, (IP)
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/RECERCA/fitxagrup.cgi?PAR=FISALTEN
http://www.phys.uu.nl/~loll/enrage


tornar