Garrido, Lluís


Linies de recerca:
 - Study of electron-positron interactions
- Study of CP violation
- Neural Networks and Data Mining

Projectes i grups de recerca:
 
Programa Nacional de la Física de Altas Energías: Estudio de la violación de CP con el detector LHCb, FPA2005-06889-C02-1

Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2005): Grup de Física Experimental d'Altes Energies, 2005SGR00385


tornar