Fernández, José Mª


Linies de recerca:
 Els meus interessos inclouen aspectes teòrics de la física de radiacions, 
la simulació Monte Carlo (MC) del transport de radiació, 
i les aplicacions d'aquestes tècniques en el camp de la física mèdica. 
En particular, estic interessat en el modelat de la interacció d'electrons, 
positrons, partícules carregades pesants i fotons amb àtoms i matèria condensada. 
També estic involucrat en el desenvolupament d'algorismes de simulació MC per 
al transport d'electrones i fotons en matèria. 
Altres línies de recerca es centren en l'aplicació dels mètodes de 
simulació MC a problemes de física mèdica (radioteràpia, braquiteràpia, 
microdosimetria), disseny i caracterització de detectors de radiació, etc.


Projectes i grups de recerca:
 
Projects: Simulación Monte Carlo con PENELOPE: desarrollo de modelos de interacción, caracterización de haces de radiación y aplicaciones en física médica.

Research Groups: Dosimetria i radiofísica mèdica


tornar