Centelles, Mario


Linies de recerca:
 La meva recerca està centrada en l'estudi microscòpic del problema quàntic de molts cossos. 
Principalment, en el camp de la descripció dels fenòmens associats als nuclis 
atòmics, els seus constituents i les seves interaccions,
 amb motivació per comparar diferents models amb els 
resultats experimentals per a ajudar a la seva interpretació i per a poder 
validar els propis models. 
També m'interesso per altres camps on es poden usar tècniques semblants. 
És el cas d'aplicacions a l'Astrofísica com les estrelles de neutrons o de 
problemes com els gasos atòmics ultra freds i els condensats de Bose-Einstein.

Actualment puc esmentar les següents línies de recerca:
- Estructura i dinàmica del nucli atòmic (models efectius relativistes i 
no relativistes).
- Límits de l'existència nuclear (nuclis exòtics; elements súperpesats).
- Equació d'estat nuclear. Matèria densa i excitada.
- Aplicacions a l'Astrofísica.
- Àtoms freds confinats.

Al llarg del anys també he estat interessat en el formalisme del funcional 
de la densitat i les teories efectives de camps pel problema nuclear de molts 
cossos, així com en Física Semiclàssica i mètodes estadístics de Thomas-Fermi.


Projectes i grups de recerca:
 
"Descripció Microscòpica d'Estats Exòtics de la Matèria"
"Descripción Microscópica de Estados Exóticos de la Materia"
"Microscopic Description of Exotic States of Matter"
FIS2005-03142
Ministerio de Educación y Ciencia, Spain


"Grup de Física Nuclear Teòrica i de Moltes Partícules en Interacció"
"Grupo de Física Nuclear Teórica y de Muchas Partículas en Interacción"
"Group of Theoretical Nuclear Physics and Interacting Many-Body Systems"
2005SGR-00343
DURSI, Generalitat de Catalunya
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/DADREC/crfitgrup.cgi?PAR=FISNUTEO
tornar