Ortín, Jordi


Linies de recerca:
 - Inestabilitats interficials i formació d'estructures en fluids
- Inestabilitats hidrodinàmiques i propietats reològiques de fluids complexos
- Dinàmica i fluctuacions d'interfícies en medis desordenats 
- Mecànica estadística de sistemes desordenats: histèresi, metastabilitat i allaus.


Projectes i grups de recerca:
 
Membre del projecte del Plan Nacional de Investigación (eix C-Consolider) FIS 2006-03525:
"Autoorganització en matèria tova; materials autoensamblants, fluids complexos i sistemes biològics"
DGI-MEC, 2007-2011
Investigador Principal: Francesc Sagués

Membre i coordinador del Grup de Recerca Consolidat 2005 SGR 00507:
"Física No Lineal"
AGAUR, Generalitat de Catalunya, 2005 - 2008 


tornar