Ramos, Àngels


Linies de recerca:
 Equació d'estat de la matèria nuclear i aplicacions a 
l'astrofísica

Propietats dels hadrons en el medi nuclear

Física d'hipernuclis: estructura hipernuclear i desintegració feble

Física hadrònica: métodes quirals unitaris per l'estudi de resonàncies
hadròniques.

Física nuclear amb charm: interacció DN, resonàncies amb charm, 
Àtoms amb charm


Projectes i grups de recerca:
 
ASSESSORA:
---------

Responsable: Dr. M. Centelles 
Organisme:  Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia:  FIS2005-03142 
Titol:  Descripción microscópica de estados exóticos de la materia 
Import:  172550,00 Euros 
Periode:  2005-2008

GRUP CONSOLIDAT
---------------

Responsable: M. Barranco
Organisme: DURSI, Generalitat de Catalunya
Referncia: 2005SGR00343
Titol: Física nuclear teòrica i de moltes partícules en interacció
Import: 42.200,00 Euros.
Periode: 2005-2009.
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=1494436&I
DNC=200711301218290&PAR=FISNUTEO')

PROJECTES EUROPEUS
------------------

Responsable: A. Ramos (node Barcelona)
Organisme: Unio Europea
Referencia: Integrated Infraestructures Initiative, RII3-CT2004-506078
Titol:  Hadron Physics. Study of Strongly Interacting Matter.
Import: 122.000 Euros.
Periode: 2004-2007.
http://www.infn.it/eu/i3hp/

Responsable: S. Peris (en nodo Universitat Aut\`onoma de Barcelona)
Organisme: Unio Europea
Referencia: Marie Curie Reseach Training Network , MRTN-CT-2006-035482
Titol: FLAVIAnet: Entering the high-precision era of flavour physics through 
the alliance of lattice simulations, effective field theories and experiment.
Import: 245.929 Euros.
Periode: 2006-2009
http://ific.uv.es/flavianet/tornar