Viņas, Xavier


Linies de recerca:
 Nuclear structure. Heavy Ion Reactions. Nuclear 
Astrophysics. Semiclassical methods in Nuclear 
Physics. Phenomenological Aspects of Quantum Liquids.

Projectes i grups de recerca:
 
Asesora: "Descripcon Microscopica de Estados Excitados de 
la Materia", FIS2005-03142, 
Investigador Principal: Mario Centelles Aixala.

Grup de Qualitat:"Fisica Nuclear i de Moltes Particules 
en Interaccio", 2005SGR-00343
Investigador Principal: Manuel Barranco Gomez.tornar