Reglament del Departament d'E.C.M.

Reglament aprovat per la Comissió de Reglament el dia 13 de març de 2006, d'acord amb la delegació del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de 10 de febrer de 2004. Signat: Dr. Xavier Pons, Secretari General, Barcelona 14 de març de 2006

Descarregar