Garcia, Luis Carlos

Adreça Departament de E.C.M.
Facultat de Física 
Martí i Franquès, 1 
E-08028 Barcelona
Telefon +34 93 4039199
Fax +34 93 4037063
Despatx 7.25
Correu lcgarcia(a)ecm.ub.edu
Grup de recerca MC
Director tesi /
Responsable ECM
A. Hernandez

Linies, projectes i grups de recerca:
Publicacions
Web
img