Rives, Vicente Jose

Adreça Departament de E.C.M.
Facultat de Física 
Martí i Franquès, 1 
E-08028 Barcelona
Telefon +34 93 4021193
Fax +34 93 4037063
Despatx 6.01
Correu vrives(a)ecm.ub.edu
Grup de recerca HEP
Director tesi /
Responsable ECM
H.Ruiz L.Garrido

Linies, projectes i grups de recerca:
Publicacions
Web
img