Programa de Física Avançada 

Curs 2005-2006: Horaris

 

Semestre de tardor: 4 d'octubre fins a 21 de desembre (classes de 50 min. els dimarts, dimecres i dijous). Dimecres 7 de desembre no hi haurà classes.

HORA AULA ASSIGNATURA
9:30 325 Partícules elementals
10:30 325 Teoria quàntica de camps
11:30 325 Mètodes de simulació numèrica
12:30 325 Física dels sistemes complexos
505 Relativitat general avançada
15:10 505 Teoria quàntica de N cossos
325 Física de la matèria condensada tova
16:10 325 Fenòmens crítics i grup de renormalització§
17:10 325 Autoorganització en sitemes fora de l'equilibri ***
18:10

325

Interacció i transport de radiació

(§) Part d'aquest curs sera impartit per un professor extern (professor i dates)
(***) S'impartira del 27-02-06 al 26-04-06, Dilluns i Dimecres, de 18:00h a 20:00h., aula 325

 

Semestre de primavera: del 7 de març al 24 de maig (classes de 50 min. els dimarts, dimecres i dijous)

HORA AULA ASSIGNATURA
9:30 325 Física no lineal
505 Model estàndard
10:30 325 Estat sòlid avançat
11:30 325 Introducció a la Biofísica
12:30 325 Teories Gauge§
15:10 325 Mecànica estadística avançada
505 Partícules i cosmologia
16:10 505 Física nuclear i astrofísica§
325 Física de sistemes en la nano-escala
17:10

325

Fenòmens de creixement en matèria condensada§
hora (clica aquí) a determinar Formació i evolució de galàxies*
hora (clica aquí) ICFO**

Òptica quàntica i informació quàntica


(§) Part d'aquest curs sera impartit per un professor extern (professor i dates)
(*) Assignatura del programa d'Astronomia i Meteorologia.
(**) Sala Reunions ICFO, planta 1, Edifici Nexus-II