Material Docente

Professor: José María Sancho Herrero


Fonaments de Mecànica 2013/2014

        + Pla docent de Fonaments de Mecànica (.doc)

        + Problemes de Fonaments de Mecànica (.pdf)

Fenòmens Col.lectius i Transicions de Fase 2013/2014