Antoni Planes

Adreça Departament E.C.M.
Facultat de Física 
Diagonal 647 
08028 Barcelona
Telefon +34 93 4021181
Fax +34 93 4021198
Despatx 6.16
Correu antoniplanes@ub.edu